Yolcu Kişisel Verilerinin Korunması Politikası

Yolcu Kişisel Verilerinin Korunması Politikası (“Politika”) Bitaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (“BiTaksi”) olarak yolcuların kişisel verilerini işlediğimiz süreçler hakkında bilgiler içermektedir. Politika’da ayrıca kişisel verilerinizin güvenliği, kişisel verilerinizi işlerken dikkate aldığımız ilkeler ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konularında açıklamalar yer almaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair herhangi bir sorunuz olması durumunda kisiselveriler@bitaksi.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Politika’nın ilgili bölümüne erişmek için aşağıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz:

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz
 2. Kişisel Verilerinizi Toplama Kanalları ve Yöntemleri
 3. Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler
 4. Kişisel Verilerinizi İşlerken Dayandığımız Hukuki Sebepler
 5. Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Durumlar
 6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
 7. Haklarınızı Kullanma Yöntemleri
 8. BiTaksi’nin Kişisel Veri İşleme İlkeleri
 9. Kişisel Verilerinizin Güvenliği
 10. Politika’da Kullanılan Terimler

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

BiTaksi mobil uygulamasının “Bilgilerim” kısmında evcil hayvan bilgilerinizi ve engellilik bilgilerinizi düzenlemeniz durumunda bu bilgilerinizi de işliyoruz.

Ayrıca, tercih ve kullanım alışkanlıklarınız ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgilerinizi (örneğin, en çok tercih edilen destinasyonlar) işliyoruz.

Mobil uygulama deneyiminizi geliştirmek için çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. BiTaksi’nin çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2. Kişisel Verilerinizi Toplama Kanalları ve Yöntemleri

Mobil uygulama kullanıcılarının kişisel verilerini, BiTaksi mobil uygulaması üzerinden topluyoruz.

BiTaksi Müşteri Hizmetleri’ni aramanız ya da bize bilgi@bitaksi.comadresi veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşmanız durumunda verilerinizi bu kanallar üzerinden topluyoruz.

Verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyor ve işliyoruz. Kısmen otomatik yöntemlerle veri işleme, kısmen insan müdahalesi ve kısmen otomatik olarak (bilişim sistemleri vasıtasıyla) gerçekleştirilen veri işlemeyi ifade etmektedir. Otomatik yöntemlerle veri işleme ise insan müdahalesi olmaksızın, bilişim sistemleri vasıtasıyla kendiliğinden gerçekleşen veri işlemedir.

Belirli durumlarda verilerinizi fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de topluyoruz (örneğin bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz halinde).

3. Kişisel Verilerinizin İşlendiği Süreçler

BiTaksi, mobil uygulamaya üyeliğiniz, uygulamayı kullanımınız ve sizinle ilişkimiz uyarınca aşağıda belirtilen süreçler kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

Aşağıda kişisel verilerinizi işlediğimiz süreçlerdeki amaçlarımıza ve bu süreçlerde hangi kişisel verilerinizi işlediğimize yer verdik:

Süreç İşlenen Veriler İşleme Amaçları
Üyelik Oluşturma Ad-soyad, e-posta, cep telefonu, parola, cinsiyet bilgisi
 • BiTaksi mobil uygulamasına üyelik kaydı ve üyelik işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Kimliğinizi doğrulamak ve hesap aktivasyonunu sağlamak.
Yolculuk Ad-soyad, yolcu ID, adres-favori adres bilgileri, cep telefonu, konum, yolculuk bilgileri, ödeme bilgileri, dil ve mobil uygulama üzerindeki kullanım tercihleri, evcil hayvan ve engelli yolcu tercihleri.
 • Yolculuk taleplerini almak; yolcuların uygun sürücüler ile eşleştirilmesini sağlamak,
 • Sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak,
 • Yolcuların tercihlerine uygun olarak taksi yolculuğu gerçekleştirmelerini temin etmek,
 • BiTaksi sürücüleri ve yolcular arasındaki iletişimi yürütmek (iletişim bilgileriniz BiTaksi sürücüleri ile paylaşılmamaktadır),
 • Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek.
Yolcu İlişkileri ve Memnuniyeti Ad-soyad, yolcu ID, cep telefonu, e-posta, yorum, talep ve şikâyet bilgileri, çağrı merkezi görüşme bilgileri, sürücülere verilen puan, yorum ve bahşiş bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri.
 • Yolcular ile iletişime geçmek ve yolcularla olan ilişkileri yönetmek,
 • Yolcuların memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
 • Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek.
Pazarlama Aktiviteleri Ad-soyad, yolcu ID, cep telefonu, e-posta, indirim kodu /kampanya bilgileri, tercih ve kullanım alışkanlıkları,  yolculuk bilgileri, ödeme bilgileri, pazarlama analizleri, sürücülere verilen puan, yorum ve bahşiş bilgileri, sürücüler tarafından yolculara verilen puan ve yorum bilgileri, yorum, talep ve şikâyet bilgileri, evcil hayvan ve engelli yolcu tercihleri.
 • İletişim izin tercihlerinize uygun olarak, kampanyalar ve size özel fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Hizmetlerimizden en uygun şekilde yararlanabilmeniz için pazarlama analizleri gerçekleştirmek,
 • BiTaksi’nin sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Size özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek.
İlgili Diğer Süreçler Ad-soyad, yolcu ID, yolculuk bilgileri, yolculuğun iptali ve iptal ücretine ilişkin bilgiler, ödeme bilgileri, adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler, şüpheli veya hukuka aykırı işlemlerin engellenmesine ilişkin bilgiler.
 • BiTaksi operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 • Mobil uygulamamızdaki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
 • Yolculuk iptalleri ve iptal ücretlerine ilişkin süreçleri yürütmek,
 • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Hukuki süreçleri yürütmek,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

Yukarıda belirtilen tüm süreçler için mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde işlem güvenliği bilgileriniz (cihaz işletim sistemi, IP adresi, kullanıcıların uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri işlem kayıtları, parola) işlenmektedir.

Yolcular mobil uygulama üzerinden sürücüleri puanlayabildiği ve sürücüler hakkında yorum yapabildiği gibi, sürücüler de yolcuları puanlama ve yorumlama  imkanına sahiptir. Yolcu puanlama ve yorumları yalnızca BiTaksi tarafından görüntülenebilmekte olup, yolcu memnuniyeti için birbirlerine düşük puan vermiş tarafların eşleştirilmemesi, yüksek puanlı yolculara operasyon işleyişinde öncelik tanınması, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile puanlama/yorum bilgilerinin olası uyuşmazlıklarda dikkate alınması amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi İşlerken Dayandığımız Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanıyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebeplere yer verdik:

a. Kişisel veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

BiTaksi ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi, bu hukuki sebebe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, üyelik kaydı sırasında kimliğinizi doğrulamamız ve kaydınızı gerçekleştirmek için kişisel verilerinizi işlememiz bu kapsamdadır.

b. Kişisel verilerinbir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi

Kişisel verilerinizi bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için işlediğimiz durumlarda bu hukuki sebebe dayalı olarak hareket ediyoruz. Örneğin, ödemelere ilişkin itirazınızın uygun bulunması durumunda, ilgili tutarın kartınıza iadesi için kişisel verilerinizi işlememiz bu hukuki sebep dahilindedir.

c. Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, BiTaksi’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanıyoruz. Örneğin, evcil hayvan taşınmasına uygun araç sahibi sürücüleri size yönlendirmek için, evcil hayvan sahibi olduğunuza ilişkin bilgilerinizi işliyoruz (bu bilgiyi yalnızca bizimle paylaşmayı tercih etmeniz durumunda işliyoruz).

Bir veri işleme faaliyetinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olup olmadığını tespit ederken ayrıca bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeyi yaparken, Kurul’un 25/03/2019 tarihli ve 2019/78 Sayılı Kararı’nda belirtilen kriterleri esas alıyor; kişinin temel hak ve hürriyetleri ile ortaya çıkacak meşru menfaati karşılaştırarak denge testi gerçekleştiriyoruz.

d. İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını sağlamış olması

Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler bulunmadığında verilerinizi işleyebilmek için açık rızanızı soruyoruz. Bu kapsamda örneğin mobil uygulamamızın “Bilgilerim” kısmında engelli yolcu bilgilerini düzenlenmeniz durumunda, bilgilerinizi bu hukuki sebebe dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel verilerin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunuyorsa, kişinin açık rızasını sormuyoruz. Yalnızca Kanun’da yer alan diğer hukuki sebepler bulunmadığında ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasının bulunup bulunmadığını soruyoruz.

Konum bilgileriniz özelinde ise, kullandığınız mobil cihazın işletim sisteminin özellikleri uyarınca konum bilgisinin kullanılmasına izin verip vermediğinize bağlı olarak bu bilgileriniz işlenir. Bu tercihinizi, mobil cihazınızın “Ayarlar” kısmından her zaman değiştirebilirsiniz.

Aşağıda her bir süreç özelinde hangi hukuki sebeplere dayandığımızı belirttik:

Süreç Dayanılan Hukuki Sebep
Üyelik Oluşturma
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması
Yolculuk
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
Yolcu İlişkileri ve Memnuniyeti
 • özleşmenin kurulması ve ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
Pazarlama Aktiviteleri
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
İlgili Diğer Süreçler
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
Engelli Yolculara Dair
 • İlgili kişinin açık rızasını sağlamış olması

5. Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Durumlar

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşıyoruz:

Kişisel Verileri Paylaşım Amaçları Paylaşılan Taraflar
Sürücüler ile yolcular arasındaki iletişimi yürütmek, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve belirlenen konumda buluşmalarını sağlamak, yolculukların en uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. Bitaksi Sürücüleri
Hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, kullanıcılara özel fırsatlar ile ilgili üçüncü taraflarla iş birliği gerçekleştirmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek. Tedarikçiler ve İş Ortakları
Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek. Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Harita uygulaması için Yandex altyapısı kullanılmaktadır. Yandex’in kişisel verilerileri nasıl işlediği hakkında bilgi için yandex.com.tr/legal/confidential adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yolculuk bilgilerinizi yakınlarınızla paylaşmak istemeniz durumunda, seçiminize uygun olarak yolculuk bilgilerinizi ilgili yakınınız ile paylaşıyoruz.

Mobil uygulama kullanıcılarının pazarlama çalışmalarına nasıl tepki verdiğini, uygulamamız ile etkileşimlerini ve mobil uygulamayı nasıl kullandıklarını öğrenmek için aktivitelerimizin performansını analiz eden teknolojiler kullanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı için bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşıyoruz.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınızı düzenlemektedir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenme,
 2. Kişisel verilerinizi işliyorsak, veri işlemeye dair bilgi talep etme,
 3. BiTaksi’nin kişisel verilerinizi işleme amaçlarını ve kişisel verileri amacına uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme; aktarılıyor ise yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere de bildirmemizi isteme,
 6. Kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere de bildirmemizi isteme,
 7. İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Ayrıca, kişisel verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işlediğimiz durumlarda, rızanızı bizimle iletişime geçerek dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

7. Haklarınızı Kullanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi BiTaksi’ye iletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

BiTaksi mobil uygulamasında yer alan Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz.
Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kisiselveriler@bitaksi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

8. BiTaksi'nin Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Kişisel verilerinizi işlerken, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen veri işleme ilkelerine uygunluk sağlıyoruz. Bu ilkeler aşağıdaki şekildedir:

9. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Aşağıda bu kapsamda aldığımız bazı tedbirlere yer verdik:

10. Politika'da Kullanılan Terimler

Politika’da kullandığımız terimlerin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:

İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kanun 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Yolcu BiTaksi'nin mobil uygulama aracılığıyla hizmet sunduğu kişiler
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.Son Güncellenme Tarihi: 03 Nisan 2020